Milieubeleid

 
 

Milieubeleid

NORD CARGO is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking to de zorg voor milieu en het beleid op het gebied van het milieu is er dan ook op gericht negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.
Doelstellingen op duurzaamheid zijn een vast onderdeel van het bedrijfsbeleid.

Respect voor leefmilieu
We gaan zorgvuldig om met het milieu en de grond- en hulpstoffen die we op kantoor, warehouse en in onze service gebruiken.

  • Reduceren energieverbruik
  • Reduceren van papierverbruik
  • (chemisch) afval scheiden en beperken
  • Optimaliseren van beladingsgraad
  • Reduceren van CO2 uitstoot door optimalisatie in vervoersbewegingen en aanschaf van materiaal.

Naleving milieuwetgeving
we voldoen aan geldende wettelijke eisen en richtlijnen op gebied van milieu

Onderaannemers en leveranciers
In samenwerking met onderaannemers en leveranciers zoeken we naar mogelijkheden om uitstoot van CO2 te reduceren.

Continue verbetering
Wij werken aan een continue verlaging van de milieubelasting. Om deze ambitie te concretiseren formuleren wij in onze kwaliteitsplan enkele specifiek op het milieu van toepassing zijn de doelstellingen.

Datum : 13-02-2024
Handtekening : Directie Nord Cargo BV.