Duurzaamheidsbeleid

 
 

Duurzaamheidsbeleid

Nord Cargo houdt zich aan de tien principes van het UN Global Compact

Duurzaam ondernemen bij Nord Cargo begint met zijn waardesysteem en een op principes gebaseerde benadering van zakendoen. Dit betekent opereren op een manier die minimaal voldoet aan de fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Door de tien principes van het UN Global Compact op te nemen in strategieën, beleid en procedures, en een cultuur van integriteit tot stand te brengen, handhaaft Nord Cargo niet alleen zijn fundamentele verantwoordelijkheden jegens mens en planeet, maar zet het ook de weg voor succes op lange termijn.

Mensenrechten

Principe 1: Bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgeroepen mensenrechten ondersteunen en respecteren; en
Principe 2: zorg ervoor dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

Arbeid

Principe 3: Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen hooghouden;
Principe 4: de afschaffing van alle vormen van dwangarbeid en verplichte arbeid;
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en
Principe 6: de uitbanning van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep.

Milieu

Principe 7: Bedrijven moeten een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen ondersteunen;
Principe 8: initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en
Principe 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anti-corruptie

Principe 10: Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.

Datum : 13-02-2024
Handtekening : Directie Nord Cargo BV.